WU, SHENG-WEN, Hui-Ching Tsai, Pao-Yu Tsai, Tung-Wei Hung, Horng-Rong Chang, and Jong-Da Lian. 2013. “Conversion to Prolonged Release Tacrolimus Formulation in Stable Kidney Transplant Recipients”. Swiss Medical Weekly 143 (3536):w13850. https://doi.org/10.4414/smw.2013.13850.