[1]
Reding, D., Pestalozzi, B.C., Breitenstein, S., Stupp, R., Clavien, P.-A., Slankamenac, K. and Samaras, P. 2017. Treatment strategies and outcome of surgery for synchronous colorectal liver metastases. Swiss Medical Weekly. 147, 3334 (Aug. 2017), w14486. DOI:https://doi.org/10.4414/smw.2017.14486.